Odstraňování špatných vlastností a úklid průmyslového areálu

Každodenní psaní pracovního deníku

Úklid kdekoli

Pravidelný pitný režim

Individuální výzvy jednotlivců

21 minut denně cvičení či odborné samostudium

Pravidelné cvičení

Pitný režim

ZMĚŇ - DĚLEJ - NEDĚLEJ - POKRAČUJ

Individuální výzvy - cvičení, učení ruštiny, ranní žába